Gör ditt gamla hus mer miljövänligt

hus mäklare bostad

Ekologi och miljövänligt tänk är verkligen på tapeten idag. Det ser man (som tur var) spår av i praktiskt taget samtliga branscher. En bransch som är synnerligen intressant, som vi skrivit om tidigare också, är hem och hus. För visst är dagens moderna hem mer miljövänliga än äldre, det råder det konsensus om och det har man skrivit om många gånger. Det som däremot är nytt är en studie som publicerats om hur man kan göra äldre hus mer miljövänliga.

Varför skriva om hus på en sajt som handlar om vattenkvalitet? Elementärt faktiskt, för allt hör ihop i ett kretslopp. Den energi som förbrukas i ett hus, och det avfall som huset skapar ger i längden effekt även på vattenkvaliteten. Energiutvinning påverkar exempelvis våra vatten genom att vissa bränslen måste fraktas på båtar för att kunna användas i framställningen av energi, och liknande. Allt hör ihop i ett stort kretslopp.

För att återgå till studien har man där dragit slutsatsen att det som ger allra bäst effekt för miljön, i alla fall ur energisynpunkt är att riva ner det gamla huset, och bygga upp det på nytt, men modernt och med ett ekologiskt tänk. Denna lösning är dock dyrast, samt självklart ganska omständlig. Så det finns fler alternativ. I studien publiceras fem olika förslag på hur man kan förbättra husets miljöpåverkan där de kommande fyra går ut på att bygga till och förändra delar i huset. Att förändra vissa saker i huset, som uppvärmning, isolation och naturligtvis var energin kommer ifrån påverkar också. Likaså vattnet i huset. För att verkligen ha koll på hur detta ser ut är det viktigt att mäta rätt med bra mätinstrument. Du kan läsa mer om mätinstrument på intab.se, och om detta inte skulle räcka är Intab tillmötesgående nog att erbjuda youtubeguider i hur man använder deras instrument.

Läs mer

Miljövänliga hem allt vanligare

Allt fler blir miljömedvetna, och ser till att göra det mest  för att leva så miljövänligt som möjligt. Det är härligt, för vår planet är vår att värna om, och om vi inte gör det kommer den snart att falla sönder och gå under. Och om jorden går under finns ingen framtid, varken för våra barn eller deras barns barn. Ingen vill nog ha det så, och den miljömedvetna  trenden har inte kommit en sekund för tidigt. Det finns dock fortfarande mycket kvar att göra, och trots att man kanske väljer att källsortera och återvinna, så är det inte alla som går fullt ut och inte heller vet hur mycket enkelt man kan göra för det miljövänliga hemmet.

Nya fönster gör skillnad

fönster montering

Det bästa man kan göra för att få ett miljövänligt hem är också bra rent ekonomiskt för hemmet. Det blir ofta en lägre elräkning vilket självklart är skönt i ett land där elräkningen ofta skjuter i höjden när det är kalla vintrar. En sak som gör väldigt skillnad för hemmets värme är att ha bra fönster. På exempelvis http://www.fonsterman.se kan du köpa fönster som är ordentligt tätade och inte släpper in kylan utifrån. På så vis blir det varmare i lägenheten utan att det dras för mycket från elementet. Många gamla hus har fönster som inte är ordentligt tätade och att investera i nya fräscha fönster kan göra en riktigt stor skillnad vilket är helt klart värt att kolla upp. Andra saker man kan göra för att få ner elräkningen och därmed jobba för ett mer miljövänligt hem är att använda värmeljus, och undvika att använda tvätt- och diskmaskin i onödan.

Slösa inte på vatten

Självklart är vattnet också en viktig fråga när det kommer ett miljövänligt liv. Många är det som tar långa och varma duschar, utan en tanke på vad det innebär. Vatten är en självklarhet i Sverige, men dessvärre kan det lätt bli att vi slösar. Att exempelvis diska under rinnande vatten är en otrolig onödig sak att göra, och det är bättre att fylla diskhon med varmt vatten och sedan skölja när allt är rent. Långa bad är också bättre än att ta långa duschar, eftersom det innebär mindre vatten.

En bit kvar på kontoret

Men som sagt, vi lever i en tid då vi blir allt mer miljövänliga och det är underbart. I hemmet är det många som redan tar initiativ och ändrar sig för att leva för miljön snarare än för det bekväma, men det är inte många arbetsplatser som tar lika vanligt på saken. I en artikel från Dagens Nyheter kan man läsa att nio av tio anser att de är mer miljövänliga i hemmet än på kontoret. På kontorsplatsen slösas det med papper och lampor är tända i onödan, vilket påverkar miljön i längden. Men även på kontoren i Sverige är det miljövänliga tänket på uppgång. Så här står det i artikeln:

Mer än var tredje vill skärpa sig och bli bättre på att stänga av datorn vid hemgång. Lågenergilampor, energisnålare kontorsmaskiner, bättre sortering av förpackningar och fler videokonferenser nämns också som önskvärda åtgärder. Var femte önskar sig mer ekologiska produkter på jobbet.

 

Läs mer

Det här med rent vatten

När det kommer till hur landet ligger gällande vattenfrågan så är det många i världen, speciellt i västvärlden, som inte har den blekaste om hur katastrofalt läget egentligen är.

Rent vatten tar vi som en självklarhet och vi väljer att spola kranen i flera minuter om vattnet är lite grumligt på grund av bubblor. Denna lyx är vår vardag och när det kommer till vatten så har nästan 800 miljoner inte tillgång till rent vatten. Om just saknaden av rent vatten har vi tidigare skrivit ett inlägg om som du kan läsa mer om, om du klickar här. Nedan tänkte vi istället tala om den enfrågeorganisation som har sitt enda syfte att lösa den stora vattenfrågan: WaterAid.

Water Aid

1563665-happy-loving-hands-with-copy-space-eps-8Water Aid är en enfrågeorganisation som kämpar för att världens alla människor ska ha tillgång till rent vatten. Rent vatten och sanitet. Det är en global organisation som samlar in pengar och som du kan stötta genom frivilliga bidrag. Visste du förresten att diarré är den vanligaste dödsorsaken bland barn i världen som är under fem år? Nu vet du! Det handlar om att många inte kan tvätta sig och dricka rent vatten och ta hand om sin hygien. Saker som vi tar som självklara. Ska man slå ut siffran på alla som inte har tillgång på rent vatten så är det var tionde av världens befolkning. Man kan säga att Wateraid vill ta miljoner människor ut ur fattigdom och den onda cirkeln genom att få en värld som inte är lika torr som den är nu. De vill få mer människor till att bli vattenspridare helt enkelt. Tänk på detta nästa gång du tar ett kallt glas vatten.

Läs mer

Vatten för alla

Ja i Sverige har vi i stort sett fri tillgång till vatten, det gör att det oftast tas för givet. Vatten kommer ur våra kranar, vi använder det för att värma upp hus och vi vattnar gräset med det. Men vatten är inte så självklart för alla. Bara utanför Sveriges gränser är vattnet odrickbart ur kranen. Bakterier och klor gör att vattnet är odrickbart. Där kommer dricksvattnet på flaska och köps i stora dunkar på affären, om det skulle ske något med transporten av vattnet så skulle det innebära en smärre katastrof för många. Sedan har vi länder där vattnet inte finns överhuvudtaget, där människor dör av törst och näringsbrist, varje dag.

Vatten är för oss svenskar något helt naturligt, vi har så pass rent vatten att vi kan dricka direkt ur kranen. Vi har ett flertal vattenkällor såsom bergslagens lokakälla, det sägs att vattnet har effekter som påverkar oss och ger oss kraft. Därför blir det ofta en chock när vi åker utomlands och vattnet är odrickbart, det innehåller bakterier som gör oss sjuka, ofta magbakterier som ger oss magsjuka. Vatten köps i vattenflaskor och det i massor, det enda vattnet duger till som kommer ur kranen är att kokas. Det kanske låter som ett problem i u-länder men även länder nära Sverige har dessa problem.

Dit vattnet inte når

Det finns lösningar även för de som inte har drickbart vatten i kranen och dessa är genom handeln. Men sedan finns det länder där vatten är en lyx och definitiv bristvara. I utsatta länder där krig härjar kan ett glas vatten vara skillnaden på liv och död. Där människor och barn dör dagligen på grund av svält och torka. Därför är det viktigt att vi i Sverige gör något åt denna brist och skänker en slant till välgörenhet, men också tar det ett steg längre och drar ner på vattenkonsumtionen.

Läs mer

Skänk pengar för rent vatten

Sverige har rent vattnen från våra kranar, och det är någonting som vi ska vara otroligt glada och stolta över. Det gör att vi kan leva ett liv utan rädsla för att bli sjuka av dåligt vatten, och aldrig någonsin behöver vi gå törstiga. Många svenskar ser detta som en självklarhet, men sanningen är att på många ställen i världen så är tillgången till vatten väldigt dålig, och likaså är problemen med rent vatten väldigt stora. Smutsigt vatten gör faktiskt att tusentals barn världen över dör varje dag. Och trots att rent vatten är en mänsklig rättighet, så saknar fortfarande 780 miljoner människor tillgång till rent vatten. Smaka på den siffran en stund. 780 miljoner. I Sverige bor det 9 miljoner. Det är med andra ord väldigt många.

Det är inledningen på föregående inlägg ”780 miljoner saknar rent vatten”, och för att följa upp det inlägget vill vi passa på att tipsa om organisationen Water Aid som arbetar för att alla i världen ska få tillgång till rent vatten. Främst arbetar de i länder i Afrika, men även Asien är en världsdel som har problem som organisationen arbetar med. Organisationen lever på bidrag, och det är viktigt att vi som lever i ett land med tillgång till rent vatten hjälper alla dessa människor som saknar detta. Som vi skrev i föregående inlägg, 780 miljoner saknar tillgång till rent vatten. Detta leder till sjukdomar och död, och vi som har haft turen att födas i Sverige måste ställa upp för de andra människorna som inte har haft samma tur. Ge ditt bidrag redan idag.

 

Läs mer

780 miljoner saknar rent vatten

Sverige har rent vattnen från våra kranar, och det är någonting som vi ska vara otroligt glada och stolta över. Det gör att vi kan leva ett liv utan rädsla för att bli sjuka av dåligt vatten, och aldrig någonsin behöver vi gå törstiga. Många svenskar ser detta som en självklarhet, men sanningen är att på många ställen i världen så är tillgången till vatten väldigt dålig, och likaså är problemen med rent vatten väldigt stora. Smutsigt vatten gör faktiskt att tusentals barn världen över dör varje dag. Och trots att rent vatten är en mänsklig rättighet, så saknar fortfarande 780 miljoner människor tillgång till rent vatten. Smaka på den siffran en stund. 780 miljoner. I Sverige bor det 9 miljoner. Det är med andra ord väldigt många.

Det finns många orsaker till att det är brist på vatten världen över. Främst handlar det om torka, då vissa länder är helt beroende av att regnperioden ska leverera tillräckligt med vatten för hela året. Det är inte alltid den gör det, och då uppstår svåra problem i landet. Andra orsaker kan vara:

  • Förorening. När industrier inte renar sina utsläpp, sprids giftiga ämnen i vattendragen. Vatten, fisk och människor blir förgiftade om de då dricker vattnet.
  • Krig. Det kan låta galet, men sanningen är att vatten kan användas som vapen i ett krig. Vattenreningsverk kan bombas, vilket leder till att människor tvingas använda smutsigt vatten. Ett land där det har hänt är i Irak, där barnadödligheten skjutit i höjden på grund av att det saknats rent vatten.
  • Hygien. Rena toaletter är någonting nära 2,5 miljarder människor saknar, och det leder till att de använder öppna fält, sjöar och floder som toaletter – och då förorenas de vattenresurser som finns, och sjukdomar sprids.

Det är hemskt att tänka på hur det måste vara att leva under de förhållanden där man inte få tag på vatten, och måste dricka smutsigt vatten för att inte dö på direkten. Tyvärr är det inte alla som är medvetna om att det vatten de dricker långsamt tar dem till en långsam död. Hemskt är det, och vi i västvärlden bör slå ett slag för de som har det sämre och göra allt vad vi kan för att hjälpa. Bäst är att gå via en välgörenhetsorganisation, och den du anser är bäst hittar du snabbt bara du söker runt på nätet.

Läs mer

Hylla vatten med kalksten

Vatten är av största vikt i våra hem, och som tur är bor vi i ett land där vattnet oftast är rent. Och visst har det hänt att svenskt vatten har blivit förorenat, men det har oftast hanterats väldigt snabbt vilket gjort att inte så många har blivit skadade. Det är som i denna artikel, då vattnet i Bro blev förorenat – men snabbt blev allmänheten informerad, och kunde istället koka vattnet för att det skulle bli rent. Så här inleddes artikeln:

Invånare i Upplands-Bro kommun norr om Stockholm uppmanas att koka sitt dricksvatten – det kan vara förorenat. Under natten har omkring 8.000 hushåll varit utan vatten efter en läcka.

Nu när vi har sån tur, att i Sverige ha bra och rent vatten, är det också extra roligt att kunna renovera till exempel badrum. Att kunna ta ett varmt bad i ett snygg badrum, det är det inte mycket som slår. Speciellt snyggt är det om man har renoverat i något stenmaterial. Det ger den klassiska och ”rika” känslan, man mår verkligen som en prinsessa. ”stencentrum kalksten” är någonting du kan kika in om du undrar hur vi menar. Det är ett företag som säljer kalksten och andra typer av sten vilken man kan renovera med. Samma sak gäller ju också i köket, en steninredning gör verkligen att det känns lite extra lyxigt. Alla borde verkligen utnyttja det faktum att vi har rent och fräscht vatten, och behandla det med respekt. Eller hur? Sen är det ju också roligt att man trivs i sitt hem, och det kommer ju med en snygg renovering.

Läs mer